Autorzy strony chcieliby serdecznie podziękować wszystkim osobom, bez których nie uzyskała by ona obecnego kształtu i nie byłaby tak bogata w materiały.
Pragnęlibyśmy zwłaszcza, gorąco podziękować poniższym osobom za udostępnienie materiałów kolekcjonerskich:

Lech Albrecht
Siergiej Anikin
Robert Banaś
Mirosław Baran
David Całka
Andrzej Czarnecki
Wiesław Czuchra
Piotr Dąbrowski
Mateusz Gębicki
Kazimierz Grzywacz
Tomasz Gurtowski
Przemysław Hryniewicki
Michał Huber
Paweł Huber
Szymon Huber
Jacek Jakubiec
Gwidon Jakubowski
Krzysztof Janku
Andrzej Jekiełek
Sławomir Jędrzejewski
Dominik Jochman
Paweł Kamieniecki
Paweł Kinowski
Dariusz Kopczyński
Maciek Koryciński
Paweł Kosuda
Józef Kwaśniak
Grzegorz Kwiatkowski
Marian Kubiak
Paweł Laskowski
Adam Lipko
Michał Maranda
Grzegorz Miczek
Witold Mikołąjczyk
Krzysztof Mogilski
Janusz Wiktor Nowosielski
Piotr Olszewski
Henryk Ostatek
Krzysztof Ozdarski
Henryk Piotrowski
Paweł Piotrowski
Serg Popkov
Sebastian Różyński
Alicja Sielska
Rafał Sobieraj
Jan Skrzyniarz
Paweł Starewicz
Tomasz Syga
Jerzy Turzański
Tomasz Wieczorek
Witold Wieczorek
Robert Winkler
Tadeusz Zagórski
Adam Zaleski
Wiesław Złotko
Rafał Zubkowicz
Grzegorz Zwierzyna
Adam Zwoliński

Za okazane wsparcie oraz techniczną pomoc przy tworzeniu strony należą się również podziękowania następującym osobom:

Piotr Berliński
Anna Szachułowicz
Artur "Art" Szudrowicz
Radek "Radca” Wojciechowski
Radosław Włodkowski