numery z ukośnikiem pochodzą z Wykazu Etykiet Polskich wydawanego przez Pawła Piotrowskiego w latach 1980-1993

 • wzór etykiety z reklamy prasowej z 1894 roku

  wzór etykiety z reklamy prasowej z 1894 roku

 • różnica w tle nieba i dymie z dużego komina

  różnica w tle nieba i dymie z dużego komina

 • różnica w tle nieba i dymie z dużego komina

  różnica w tle nieba i dymie z dużego komina

 • skład w Brześciu Litewskim 
Рoзливъ Бpecть-Литовскаго//оптоваго склада.

  skład w Brześciu Litewskim
  Рoзливъ Бpecть-Литовскаго//оптоваго склада.

 • skład K. Rozena w Chełmie
Разливъ К. Розена //
въ Холмъ

  skład K. Rozena w Chełmie
  Разливъ К. Розена //
  въ Холмъ

 • skład K. Rozena w Chełmie
Разливъ склада //
въ Холмъ

  skład K. Rozena w Chełmie
  Разливъ склада //
  въ Холмъ

 • skład w Kowlu
Рoзливъ Коввлъскаго скада //Obciąg składu Kowelskiego

  skład w Kowlu
  Рoзливъ Коввлъскаго скада //Obciąg składu Kowelskiego

 • Handel W. Czerski i S-ka
Warszawa, ul. Nowy Świat 58

  Handel W. Czerski i S-ka
  Warszawa, ul. Nowy Świat 58

 • pierwsze litery w nazwie piwa czerwone

  pierwsze litery w nazwie piwa czerwone

 • pierwsze litery w nazwie piwa najprawdopodobniej czarne

  pierwsze litery w nazwie piwa najprawdopodobniej czarne

 • piwo lagrowe

  piwo lagrowe

 • piwo bawarskie

  piwo bawarskie