Browar Samuela Krauze .......................................................przed 1842 - 1864/65
Browar Anny Krauze......................................................................1864/65 - 1891/94
Browar Waldemara Boernera ....................................................1891/94 - 1898/99
Browar Salvator Stanisława Fürstenberga...............................1898/99 - po 1917
Browar Związkowy....................................................................przed 1927 - z przerwami do 1939

 • 1885

  1885

 • rok 1886

  rok 1886

 • rok 1891, 
"Tygodnik Kolejowy"

  rok 1891,
  "Tygodnik Kolejowy"

 • rok 1897

  rok 1897

 • rok 1903

  rok 1903

 • rok 1904,
"Rocznik Warszawski"

  rok 1904,
  "Rocznik Warszawski"

 • rok 1911

  rok 1911

 • rok 1912

  rok 1912